KURSUS AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN

Sila log masuk untuk tindakan selanjutnya
Nama Kursus : KURSUS AKAUNTABILITI DALAM PENGURUSAN KEWANGAN KERAJAAN
Kategori Kursus : Pengurusan Kewangan
Tarikh Kursus : 20/02/2023 hingga 21/02/2023
Tempat Kursus : Dewan Sanggar Pujangga, MOTAC
Objektif Kursus :
  • Meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kefahaman mengenai akauntabiliti kewangan dan kawalan dalaman;
  • Memberi pendedahan serta mewujudkan kesedaran mengenai hubung kait antara elemen-elemen akauntabiliti dengan pengurusan Kewangan Kerajaan berhemah; dan
  • Meningkatkan kefahaman mengenai undang-undang dan prosedur serta arahan kewangan.
Bil. Peserta : 70 Orang
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Urusetia : BPSM, MOTAC

Dewan Sanggar Pujangga, MOTAC


Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia, No. 2, Menara 1, Jalan P5/6, Presint 5, 62200 PUTRAJAYA